Контакти

ЦДГ №42 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6
имейл: cdg42mir@abv.bg

директор: Елена Стефанова
телефон: 052 642087

домакин: Н. Колишовска
телефон: 052 642107


Информация

История
ЦДГ № 42 „Мир” е основаната през януари 1977 г., в приспособени за целта сгради с директор Керанка Илиева. Детската градина функционира с 3 групи, до 1980 г., когато са разкрити още 2 групи в приспособена сграда, граничеща с двора.
През 1985 г. ЦДГ № 42 „Мир” е обединена с ЦДГ № 10 „Д. Кондов” и групите нарастват на 11.
През 1992 г. се пенсионира г-жа Керанка Илиева и на нейно място през ноември същата година за директор е назначена г-жа Елена Стефанова – учителка в детското заведение.
ЦДГ № 42 „Мир” е засегната от реституцията на имоти. От сградния фонд са отнети 4 къщи, с прилежащите им дворове, което намалява капацитета на детската градина с 4 групи и я лишава от помещения за администрацията.
От Община Варна извършват ремонтни дейности и приспособяват таванските помещения на основната сграда за разполагане на администрацията. С помощта на родителското настоятелство е изграден и лекарския кабинет.
През 2007 г. междублоковата детска площадка в близост до детската градина е оборудвана и предоставена за игри на децата.

Приоритети в дейността на ЦДГ № 42 „Мир”
1. Качествена подготовка на детето за новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
3. Ежегодно обновяване и допълване на материалната база.

Колективът на ЦДГ № 42 „Мир” постоянно търси верния път за развитие, възпитание и утвърждаване на детето от 3 до 7 години.