Контакти

ЦДГ №42 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6
имейл: cdg42mir@abv.bg

директор: Елена Стефанова
телефон: 052 642087

домакин: Н. Колишовска
телефон: 052 642107

Вътрешни правила по чл. 8 "б" от ЗОП

Вътрешни правила в сила от: