Контакти

ЦДГ №42 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6
имейл: cdg42mir@abv.bg

директор: Елена Стефанова
телефон: 052 642087

домакин: Н. Колишовска
телефон: 052 642107


Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на обект „Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ № 42 "Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18 м.р., гр. Варна

Информация за поръчката

  • Наименование: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на обект „Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ № 42 "Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18 м.р., гр. Варна
  • № на АОП: ID9052603
  • Дата на поръчката: 13.04.2016 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания
7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)